Motie: Akkoord Muse­u­mor­ga­ni­satie voor VO


15 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 december 2022, ter bespreking van de debataanvraag over “DE GEGARANDEERDE VERTRAGING VAN HET VOORLOPIG ONTWERP VAN BOYMANS VAN BEUNINGEN!” van het lid Verkoelen,

constaterende dat

  • De directie en raad van toezicht van Museum Boijmans van Beuningen op 7 december de gemeenteraad hebben laten weten zich in functionele en conceptuele zin niet te kunnen verenigen met bepaalde keuzes in het voorlopig ontwerp (VO) die op dat moment waren gemaakt, te weten: “entree, belly, begane grond Bodon, verbinding bouwdelen Bodon en Van der Steur”;

voorts constaterende dat

  • Het college bij monde van wethouder Grote Projecten heeft toegezegd het VO te zullen doorrekenen met als doel een realistische kostenraming;

overwegende dat

  • Goedkeuring van de museumorganisatie voor het ontwerp van cruciaal belang is, omdat zij immers cofinanciering moet zien te regelen voor realisering van de gewenste ‘ambitie’;

verzoekt het college

  • Bij het doorrekenen van een VO de nadrukkelijke instemming van de museumorganisatie als randvoorwaarde te hanteren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Groene barrière voor meer woongenot

Lees verder

Motie: Wethouder wordt ervaringsdeskundige

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer