Motie: Wereld­re­cord­poging houten hoogbouw in Rijnhaven


23 april 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Masterplan Rijnhaven,

constaterende dat

  • Masterplan Rijnhaven voorziet in hoogbouw, met hoogten variĆ«rend van 120 meter tot en met 250 meter;

voorts constaterende dat

  • Het wereldrecord voor houten hoogbouw voorlopig is gevestigd in Noorwegen, met een toren van 85,4 meter;

overwegende dat

  • Rotterdam met de komst van een houten gebouw van vijftig meter hoog op de Lloydpier binnenkort ervaring kan opdoen met houtbouw op hoogte;

voorts overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam met de voorgenomen ontwikkeling aan de Rijnhaven een unieke kans krijgt om het wereldrecord voor houten hoogbouw te verbreken;

verzoekt het college

  • In de gesprekken met mogelijke ontwikkelaars de ambitie uit te spreken het wereldrecord voor houten hoogbouw te vestigen in het woonprogramma aan de Rijnhaven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen