Motie: Wees eerlijk, beken kleur


27 september 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 27 september 2018 ter bespreking van Informatievoorziening bewoners Tweebosbuurt,

constaterende dat

  • De zogenoemde 'transformatie' (lees: sloop) van de Tweebosbuurt wordt geschaard als project dat binnen de peiler Wonen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid' (NPRZ) geschiedt;

overwegende dat

  • De gemeenteraad in de vorige periode de Woonvisie heeft aangenomen waarin de sloop van 15.000 sociale huurwoningen wordt geregeld;
  • In het coalitieakkoord 'Nieuwe Energie voor Rotterdam' is voorgenomen de Woonvisie in aangepaste vorm voort te zetten;

verzoekt het college

  • Sloopprojecten zoals die in de Tweebosbuurt te scharen onder uitvoering van de Woonvisie;

en

gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen