Motie: 0,6 auto­par­keer­plaats per sociale huur­woning in de Nieuwe Wielewaal


18 oktober 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 oktober 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal,

constaterende dat

  • De 'Beleidsregeling parkeernormen voor auto en fiets gemeente Rotterdam 2018' het mogelijk maakt voor 55-pluswoningen en sociale huurwoningen een aparte parkeernorm in te stellen;

overwegende dat

  • De mogelijkheid tot afwijken impliceert dat er minder noodzaak bestaat tot het instellen van een hogere parkeernorm dan 0,6 autoparkeerplaats per woning;

  • De Nieuwe Wielewaal uitstekend bereikbaar is per openbaar vervoer en op fietsafstand ligt van andere buurten op Zuid en de Maastunnel;

verzoekt het college

  • De parkeernorm van 0,6 autoparkeerplaats per woning toe te passen voor de woningen die daarvoor volgens de 'Beleidsregeling parkeernormen voor auto en fiets gemeente Rotterdam 2018' in aanmerking komen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen