Motie: Weer de wapens


1 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van het tweeminutendebat over ‘Ondertekening ICAN Cities Appeal’, aangevraagd door de leden Leewis en Van Noppen,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam eigenaar is van het Ahoy-complex, waarin grootschalige evenementen en beurzen met diverse thema’s worden georganiseerd;
  • Er geregeld wapenbeurzen worden georganiseerd, zoals de jaarlijkse beurs van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid;

overwegende dat

  • De huurverlaging (€9,2 miljoen tot en met 2023) van de gemeente voor de exploitant van het Ahoy-complex voor het stadsbestuur aanleiding moet zijn om zich uit te spreken tegen evenementen en beurzen die zij immoreel vindt;
  • Wapenbeurzen immoreel zijn, omdat hier de instrumenten van dood en verderf worden gepropageerd en geëtaleerd en direct in strijd zijn met de waarde van een open en vrije samenleving als de Rotterdamse;

verzoekt het college

  • Bij het aanpassen van de huurovereenkomst met Rotterdam Ahoy (Ahoy Rotterdam N.V. en Ahoy B.V.) een verbod op het organiseren van wapenbeurzen in te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen