Motie: Wakker worden op een wereldse stads­camping


9 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Hotelbeleid Rotterdam,

constaterende dat

  • Er één stadscamping in Rotterdam is, te weten aan de Kanaalweg;
  • De locatie van deze stadscamping onderwerp is van nieuwe stedelijke inrichtingsplannen, waarmee de toekomst van deze voorziening met logiesfunctie in het geding is;
  • De toeristische visie een aantrekkelijke stadscamping onderschrijft, die goed bereikbaar is en op korte reistijd ligt van de binnenstad;

overwegende dat

  • Stadscampings van toegevoegde waarde zijn voor Rotterdam, omdat ze aan bezoekers van onze stad een ander product aanbieden dan hotels, hostels of Bed & Breakfasts;
  • ‘Langzaam toerisme’ bijdraagt aan een ontspannen stad, tot weinig overlast zorgt, het toerismebeleid een impuls geeft en met haar groene aankleding de stadsnatuur bestendigt;
  • door het college de toezegging gedaan dat bedrijven tot 2025 en de stadscamping tot 2035 (besluitvorming rond Kanaalweg en Van Nelleknoop) kunnen blijven zitten;

verzoekt het college

  • met de huidige stadscamping om tafel te gaan zitten;
  • In ieder geval vóór 2023 (dus uiterlijk eind 2022) duidelijkheid te verschaffen aan de stadscamping over haar toekomst in de stad;
  • De Raad te informeren over de uitkomsten van deze verkenning;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Volwaardige positie huurteams in Rotterdam

Lees verder

Amendement: Geen natuurbegraven in de Bonnenpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer