Amen­dement: Geen natuur­be­graven in de Bonnen­polder


30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 september 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Oranjebonnen,

BESLUIT:

  • Punt 5 van het besluit als volgt te wijzigen:

5. Het bestemmingsplan "Oranjebonnen”, NL.IMR0.0599.BP21040ranjebonnen-va01 in elektronische en papieren vorm vast te stellen, conform het voorstel van burgemeester en wethouders en conform het gestelde onder punt 7 van dit besluit.

  • Een nieuw punt toe te voegen aan het besluit:

7. Geen natuurbegraven mogelijk te maken in het bestemmingsplan Oranjebonnen en de toelichting, regels en verbeelding van het bestemmingsplan hierop aan te passen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen