MOTIE Voor­lichting normo­ver­schrijdend gedrag op middelbare scholen


9 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

constaterende dat

  • #metoo heeft aangetoond dat normoverschrijdend in onze samenleving aan de orde van de dag is;

overwegende dat

  • Bestaande programma's niet voldoende bereikt hebben;
  • Jonge mensen (nog steeds) worstelen met wat wel en wat niet fatsoenlijk gedrag is;

verzoekt het college

  • Programma's te laten ontwikkelen door kennisinstellingen voor middelbare scholen in de stad;
  • Deze middelbare scholen te bewegen deze programma's op te nemen in het lespakket dat wordt gebruikt in de brugklassen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer