MOTIE Versnelde uitfa­sering rubbergra­nulaat op bestaande kunst­gras­velden


9 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

constaterende dat

  • Veel kunstgrasvelden in Rotterdam rubbergranulaat als infillmateriaal hebben;

overwegende dat

  • Gebruik van rubbergranulaat als infillmateriaal voor kunstgrasvelden zeer schadelijk is voor het milieu en de volksgezondheid;
  • Het daarom sterk onverantwoord is om onze inwoners nog langer te laten sporten op kunstgrasvelden die zijn opgevuld met rubbergranulaat;

verzoekt het college

  • Alle bestaande kunstgrasvelden in Rotterdam te ontdoen van rubbergranulaat;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer