MOTIE Gratis zwemles voor meer­der­jarige asiel­zoekers en status­houders


9 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

constaterende dat

  • Asielzoekers en statushouders in veel gevallen niet of slecht kunnen zwemmen;

overwegende dat

  • Nederland de afgelopen jaren is opgeschrikt door gevallen waarbij asielzoekers en statushouders zijn verdronken in het zwembad of in het open water;

verzoekt het college

  • Zwemles gratis ter beschikking te stellen aan asielzoekers en statushouders, totdat het A-diploma is behaald;
  • Zwemvaardigheid onder te brengen in de Rotterdamse Aanpak Statushouders 2016-2020;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer