Motie: Ban op confetti tijdens evene­menten in de buiten­ruimte


16 mei 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van het verzoek om beraadslaging over confetti in de buitenruimte,

constaterende dat

  • Op Koningsdag een nieuwe traditie lijkt te ontstaan waarbij elk jaar meer confettipoppers worden afgeschoten voor het behalen van een nieuw wereldrecord;
  • Ook op andere plekken in de stad confetti is afgeschoten, zoals tijdens Bevrijdingsfestival in Het Park;
  • Confetti niet op te ruimen is omdat het wegwaait en daardoor schadelijk is voor de stadsnatuur en de dieren;

overwegende dat

  • Duurzaamheid en circulariteit speerpunten zijn van het stadsbestuur;
  • We streven naar een plasticvrije stad, zonder zwerfafval;
  • Onze stadsnatuur en in het wild levende dieren beschermd dienen te worden;

verzoekt het college

  • Het verbod op het gebruik van confetti op te nemen in de eerstvolgende herijking van het stedelijke evenementenbeleid;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Visie op cultuur op Zuid

Lees verder

Motie: Buitenruimte prioriteit bij toetsing vergunning B/C-evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer