Motie: Verwil­derde zwerf­katten zijn ook gezel­schaps­dieren


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • Er jaarlijks in Rotterdam tussen de 1.300 en 1.600 verwilderde zwerfkatten worden opgevangen;
  • De gemeente voor twee weken automatisch eigenaar wordt van dieren met een vermeend eigenaar die in de openbare ruimte worden gevonden, maar dat deze wettelijke verplichting volgens de gemeente niet geldt voor de opvang van verwilderde zwerfkatten;

mede constaterende dat

  • De overheid de kat (felis catus) beschouwt als gezelschapsdier;

overwegende dat

  • Elke verwilderde zwerfkat óf ooit gezelschapsdier is geweest óf afstamt van een kat die in een vorig stadium als gezelschapsdier werd gehouden;

verzoekt het college

  • De wettelijke bepaling dat de gemeente voor de duur van twee weken automatisch eigenaar wordt van dieren met een vermeend eigenaar óók van toepassing te verklaren op verwilderde zwerfkatten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen