Motie: Verhuis­ver­goeding voor alle vertrek­kende huurders


29 september 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 september 2022, ter bespreking van het debat over vaststelling van het raadsvoorstel over samenvoegen in de Utrechtsestraat: Aanwijzing-Vestiging gronden Wet voorkeursrecht gemeenten,

constaterende dat

  • Huurders in panden met woonbestemming met voorkeursrecht of strategisch verworven door de gemeente Rotterdam huurdersbescherming genieten en daarom aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding van €6.505 (prijspeil 2022), indien zij de woning verlaten;
  • Huurders met een tijdelijk contract in dergelijke panden de woning dienen te verlaten bij einde contractduur en tevens zijn uitgezonderd van het ontvangen van een verhuiskostenvergoeding;

overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam niet wil bijdragen aan schrijnende gevallen waarbij tijdelijke huurders bij einde contractduur door een financieel knelpunt op straat komen te staan;
  • Een verhuiskostenvergoeding kan helpen in het overbruggen van een onzekere tijd die aanvangt bij het verlaten van de woning;

verzoekt het college

  • Ook tijdelijke huurders in aanmerking te laten komen voor een verhuiskostenvergoeding, zoals die ook voor andere huurders geldt van panden met woonbestemming die de gemeente verwerft;
  • Dekking te zoeken in de gelden die zijn geoormerkt voor uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, pijler wonen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Gemeente Rotterdam, goede huurbaas

Lees verder

Motie: Hengelen voor asielzoekers een warm welkom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer