Motie: Gemeente Rotterdam, goede huurbaas


29 september 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 september 2022, ter bespreking van het debat over vaststelling van het raadsvoorstel over samenvoegen in de Utrechtsestraat: Aanwijzing-Vestiging gronden Wet voorkeursrecht gemeenten,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam door middel van voorkeursrechtvestiging of per minnelijke schikking panden met woonbestemming verwerft waarin huurders wonen met een tijdelijk contract;
  • De wethouder verantwoordelijk voor het woonbeleid heeft aangegeven tijdelijke contracten niet te willen verlengen;

overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam niet wil bijdragen aan de wooncrisis;
  • Tijdelijke huurcontracten afbreuk doen aan de bescherming en rechtspositie van personen die op deze manier aan huisvesting komen;
  • Een dak boven je hoofd toekomstperspectief biedt en een basis vormt voor maatschappelijke participatie;

voorts overwegende dat

  • Het permanent maken van tijdelijke contracten leegstand van woningen actief tegengaat;
  • We elke woning kunnen gebruiken voor volkshuisvesting;

verzoekt het college

  • Tijdelijke huurcontracten van huurders in panden met woonbestemming die de gemeente verwerft, om te vormen tot een vast huurcontract;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Borg de rechtspositie van huurders

Lees verder

Motie: Verhuisvergoeding voor alle vertrekkende huurders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer