Motie: Hengelen voor asiel­zoekers een warm welkom


29 september 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 september 2022, ter bespreking van het debat over de stand van zaken in de opvangcrisis,

constaterende dat

  • De gemeente personen in Rotterdamse opvanglocaties voor asielzoekers uitrust met vistuig en voorziet van een hengelvergunning ter uitoefening van het visrecht, of deze handelingen in ieder geval mogelijk maakt in samenspraak met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en met ondersteuning van een maatschappelijke instelling;
  • Een locatiemanager van een dergelijke opvanglocatie zich in de media liet ontvallen dat hengelen “een deel van de Nederlandse cultuur is”;
  • Rotterdam vrijwilligers tekort komt in het maatschappelijk leven.
  • Dit tekort opgevuld kan worden door asielzoekers die in afwachting van hun procedure-afwikkeling een invulling van hun tijd of dag zoeken.

overwegende dat

  • Personen in opvanglocaties voor asielzoekers met hengel in de hand worden blootgesteld aan het verrichten van activiteiten die dierenleed veroorzaken, omdat uitoefening van het visrecht met het aanbod van de gemeente wordt aangemoedigd;
  • Een warm welkom voor asielzoekers in de stad inhoudt dat zij in harmonie met dieren kunnen leven;
  • Een warm welkom voor asielzoekers in de stad inhoudt dat zij een actieve bijdrage kunnen en mogen leveren aan het Rotterdams maatschappelijk leven.
  • Wanneer men actief bijdraagt aan het maatschappelijk leven dit integratie en taalvaardigheid bevorderen;

verzoekt het college

  • Te stoppen met het faciliteren van hengelen voor asielzoekers in de opvanglocaties die samen met het COA worden beheerd;
  • Asielzoekers de mogelijkheid bieden vrijwilligerswerk te doen binnen een door het college aangewezen en gefaciliteerd netwerk.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Verhuisvergoeding voor alle vertrekkende huurders

Lees verder

Motie: Betaalbare middenhuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer