Motie: Verdunning verergert de woon­crisis


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Omgevingsvisie,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam inzet – of in ieder geval heeft ingezet – op ‘verdunning’ van woongebieden, zoals in de Tweebosbuurt en aan de Urkersingel, waarbij er na sloop van bestaande woningen minder nieuwe woningen zijn toegevoegd;

overwegende dat

  • Verdunning de wooncrisis verergert, omdat mensen geen woning kunnen vinden en dat de slagingskans hierdoor nog lager wordt;

verzoekt het college

  • De gemeenteraad geen grondexploitaties meer voor te leggen waarin er sprake is van verdunning van gebieden met de bestemming wonen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen