Motie: Laag­waardig en hoog­waardig groen


9 juli 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 juli 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2019,

constaterende dat

  • Het college werkt met de begrippen van laagwaardig en hoogwaardig groen;
  • Het momenteel niet duidelijk is of groene locaties in Rotterdam laagwaardig of hoogwaardig zijn;

verzoekt het college

  • Een overzicht te maken van de locaties in Rotterdam met respectievelijk laagwaardig en hoogwaardig groen en deze te delen met de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen