Motie: Verbied dieren­shows op straat


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • De Nota dierenwelzijn constateert dat er in Rotterdam nog altijd personen zijn die als straatartiest met dieren optreden;
  • Het college advies gaat inwinnen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond of vanuit volksgezondheidskundig oogpunt het opnemen van een verbod op optreden samen met dieren in de openbare ruimte nodig is;

overwegende dat

  • Een verbod op optreden als straatartiest samen met dieren sowieso nodig is vanuit oogpunt van dierenwelzijn, omdat dieren geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen tijdens de optredens en zich ophouden in een niet-natuurlijke omgeving met veel negatieve prikkels;
  • De Algemene plaatselijke verordening (Apv) met artikel 5:18a reeds een juridische grondslag heeft om standplaatsvergunningen in te trekken of te weigeren te verlenen;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken hoe een verbod op dierenshows in de openbare ruimte kan worden ingevoerd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Veilig op (de) weg

Lees verder

Motie: Geen trap voor mij, via een natuurvriendelijke oever kan ik er beter bij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer