Motie: Veilig op (de) weg


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam wegen heeft gelegen aan parken, slootkanten en andere plekken waar dieren graag vertoeven;

overwegende dat

  • Er niet alleen menselijke verkeersslachtoffers te betreuren zijn maar ook veel dierlijke zoals katten;
  • We naast de maatregelen die hebben voor menselijke verkeersslachtoffers ook maatregelen kunnen nemen om dierlijke slachtoffers te voorkomen c.q. terug te dringen;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken welke maatregelen effectief blijken uit wetenschappelijk onderzoek om dierlijke slachtoffers te voorkomen c.q. terug te dringen en dit te rapporteren aan de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Vegan Floating Farm

Lees verder

Motie: Verbied dierenshows op straat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer