Motie: Louter proef­dier­vrije producten voor subsi­die­ont­vangers


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de vijfde wijziging van de Subsidieverordening 2014,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam in haar bedrijfsvoering afscheid heeft genomen van het gebruik van producten waarvoor proefdieren zijn gebruikt in de testfase;
  • Organisaties en instellingen subsidie van de gemeente ontvangen;

overwegende dat

  • Publieke middelen niet mogen worden aangewend om dierproeven op enigerlei wijze in stand te houden;

verzoekt het college

  • Subsidieontvangers te verplichten te werken met louter proefdiervrije producten;
  • Deze verplichting te verankeren in zowel artikel 12a van de subsidieverordening ('Bijzondere verplichtingen van de subsidieontvanger') als de nadere regels voor subsidieverlening;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Geen subsidie voor het gebruik van dieren ter vermaak

Lees verder

Motie: Uitnodiging aan Greta Thunberg voor een bezoek aan Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer