Motie: Proef met subsi­die­be­schikking voor proef­dier­vrije evene­menten


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de vijfde wijziging van de Subsidieverordening 2014,

verzoekt het college

  • In 2020 vijf keer een proef te doen bij subsidieaanvragen voor festivals, die inhoudt: aanvullende eisen in een subsidiebeschikking op te nemen dat de subsidieontvanger slechts gebruik mag maken van proefdiervrije producten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Uitnodiging aan Greta Thunberg voor een bezoek aan Rotterdam

Lees verder

Motie: Geen aanvragen voor ontheffingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer