Motie: We luiden de noodklok, we tellen af


29 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 november 2018, ter bespreking van een motie vreemd aan de orde van de dag,

constaterende dat

  • Diverse kerken in diverse plaatsen in Nederland op zaterdag 1 december om twee minuten voor het middaguur op initiatief van een milieuorganisatie de noodklok luiden voor het klimaat, in aanloop naar de klimaatconferentie in Polen die volgende week begint;
  • Nog eens veertig stadsbeiaardiers in het hele land het iconische nummer 'The Final Countdown' van muziekformatie Europe te laten horen op het carillon op hetzelfde moment als dat de klokken luiden;

voorts constaterende dat

  • De wethouder duurzaamheid van onder andere gemeente Amsterdam deelneemt aan dit initiatief, door in hoogst eigen persoon de noodklok te luiden;

overwegende dat

  • Klimaatverandering zo snel mogelijk moet worden tegengegaan;

verzoekt het college

  • De uitbater van de Sint-Laurenskerk te verzoeken deel te nemen aan het initiatief 'Wij luiden de noodklok voor het klimaat', waarmee hiermee de noodklok voor het klimaat ook in Rotterdam wordt geluid;
  • Onze stadsbeiaardier te verzoeken samen met de collega's in het land het nummer 'The Final Countdown' te spelen op het carillon van het stadhuis;
  • Een lid uit uw midden af te vaardigen voor deelname aan het initiatief, bij voorkeur de wethouder verantwoordelijk voor het klimaatbeleid;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen