Motie: Stoppen met fokken in Dier­gaarde Blijdorp 2.0


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Tijdelijke verordening corona-noodsteun dierentuinen en dierenparken Rotterdam 2021,

constaterende dat

  • Diergaarde Blijdorp er momenteel fokprogramma’s op nahoudt voor Aziatische olifanten, kleine (of rode) panda’s, kuifherten, Egyptische landschildpadden en Rüppells gieren;

overwegende dat

  • De fokprogramma’s van dierentuinen zelden succesvol zijn in het verbeteren van de staat van instandhouding van bedreigde diersoorten;
  • Fokprogramma’s daarentegen wel leiden tot een ‘overschot’ aan dieren, waardoor dierentuinen vervolgens overgaan tot euthanasie als “binnen de collectie geen geëigende plaats meer kan worden geboden”;

verzoekt het college

  • In de voorwaarden voor het verstrekken van de tweede tranche van noodsteun (à €6 miljoen) op te nemen dat Diergaarde Blijdorp stopt met haar fokprogramma’s,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen