Motie: Stoppen met fokken


15 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsvoorstel over verlenen noodsteun aan Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde,

constaterende dat

  • Diergaarde Blijdorp er momenteel fokprogramma’s op nahoudt voor Aziatische olifanten, kleine (of rode) panda’s, kuifherten, Egyptische landschildpadden en Rüppells gieren;

overwegende dat

  • De fokprogramma’s van dierentuinen zelden succesvol zijn in het verbeteren van de staat van instandhouding van bedreigde diersoorten;
  • Fokprogramma’s daarentegen wel leiden tot een ‘overschot’ aan dieren, waardoor dierentuinen vervolgens overgaan tot euthanasie als “binnen de collectie geen geëigende plaats meer kan worden geboden”;

verzoekt het college

  • In de voorwaarden voor het verstrekken van de noodsteun op te nemen dat Diergaarde Blijdorp stopt met haar fokprogramma’s;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen