Motie: Stoppen met eutha­na­seren


15 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsvoorstel over verlenen noodsteun aan Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde,

constaterende dat

  • Er in dierentuinen – dus ook in Diergaarde Blijdorp – geregeld gezonde dieren worden gedood (geëuthanaseerd) om zo de dynamiek van de groep te behouden of ‘raszuiverheid’ te kweken;

overwegende dat

  • Euthanasie van gezonde dieren, waarvoor de dierentuin door aankoop of door eigen fokkerij bewust de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, ethisch niet verdedigbaar is;

verzoekt het college

  • In de voorwaarden voor het verstrekken van de noodsteun op te nemen dat Diergaarde Blijdorp geen gezonde dieren euthanaseert;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen