Motie: Opvang van ex-proef­dieren


15 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsvoorstel over verlenen noodsteun aan Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde,

constaterende dat

  • Proefdieren kunnen worden geadopteerd;

overwegende dat

  • Proefdieren na hun ellendige bestaan als onderdeel van een medisch experiment vaak verwaarloosd worden, als ze het ├╝berhaupt overleven;
  • De dierentuin een geschikte plek is om ex-proefdieren (tijdelijk) op te vangen, met als uiteindelijke doel plaatsing bij particulieren of instellingen die de dieren hun eigenwaarde kunnen teruggeven;

verzoekt het college

  • In de voorwaarden voor het verstrekken van de noodsteun op te nemen dat Diergaarde Blijdorp zich gaat inspannen om ex-proefdieren (tijdelijk) op te vangen en daarmee een schakel te worden tussen vergunninghouders voor het doen van dierproeven en eindafnemers;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen