Motie: Stop riool­over­stort op de Kralingse Plas


18 maart 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 maart 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsvoorstel over ‘Wijziging van de hoofdmaatregel bestrijding blauwalgbloei Kralingse Plas’,

constaterende dat

  • Blauwalgbloei in de Kralingse Plas wordt veroorzaakt door de toevoer van fosfaatrijk water;

overwegende dat

  • Overstort van rioolwater in de Kralingse Plas leidt tot een nutriëntenexplosie, met blauwalgbloei tot gevolg;
  • Het toepassen van hoofdmaatregelen ter bestrijding van blauwalgbloei geen nut hebben bij een blijvende toevoer van fosfaatrijk water;

verzoekt het college

  • Geen riooloverstort meer toe te staan op de Kralingse Plas;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen