Motie: Geen Big Brother bij de vuil­con­tainer


18 maart 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 maart 2021, ter bespreking van het debat over ‘Beleid cameratoezicht’, aangevraagd door het lid Van der Velden,

constaterende dat

  • Het college is begonnen met cameratoezicht bij ondergrondse vuilcontainers, om zo naastplaatsingen vast te leggen;
  • In het collegeprogramma ‘In de bak. Naastplaatsingen 2019-2022’ het volgende staat: Zodra mensen het idee hebben dat ze in de gaten worden gehouden, vertonen ze eerder sociaal gewenst gedrag. Om het effect te versterken, worden de containers voorzien van een sticker of wordt een bord geplaatst waarop staat dat er cameratoezicht is. Om het gevoel van toezicht te vergroten, kan er eventueel ook voor gekozen worden om een bord met een foto van kijkende ogen te plaatsen.”;

overwegende dat

  • Cameratoezicht voor het voorkomen van naastplaatsingen een zwaar middel is dat opweegt tegen het nadeel van privacyschending (proportionaliteit) en bovendien kan worden vervangen door andere maatregelen (subsidiariteit);
  • Collegebeleid zich nu puur en alleen richt op het voorkomen van naastplaatsingen, terwijl de juridische basis voor het gebruik van toezichtcamera’s ligt in het waarborgen van de openbare orde;

verzoekt het college

  • Te stoppen met cameratoezicht voor het voorkomen van naastplaatsingen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen