Motie: Geduld is een schone zaak


18 maart 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 maart 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsvoorstel over ‘Wijziging van de hoofdmaatregel bestrijding blauwalgbloei Kralingse Plas’,

constaterende dat

  • Waterinlaat naar de Kralingse Plas via het Kralings Verlaat voor bijna een derde verantwoordelijk is voor toevoer van fosfaat vanuit de boezem van de Rotte;
  • Het schutwater van het Kralings Verlaat sinds december 2020 wordt gewonnen uit de Kralingse Plas, om zo toevoer tegen te gaan;

overwegende dat

  • De resultaten van deze defosfatiseringsmaatregel moeten worden afgewacht alvorens te kiezen voor meer ingrijpende maatregelen, zoals toepassing van phoslock;

verzoekt het college

  • De uitkomsten van de maatregel over het tegengaan van waterinlaat vanuit de boezem van de Rotte naar de Kralingse Plas eerst af te wachten alvorens te kiezen voor een hoofdmaatregel in de bestrijding van blauwalgbloei;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Kettingbeding voor behoud bomen Parkhaven

Lees verder

Motie: Stop riooloverstort op de Kralingse Plas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer