Motie: Stop ecocide in De Esch met échte compen­satie van natuur­waarden


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de partiële herziening Omgevingsvisie – addendum Oostflank,

constaterende dat

  • Voor de komst van een nieuwe stadsbrug tot 175 meter van natuurpolder De Esch moet worden afgegraven;

constaterende dat

  • Natuurpolder De Esch onderdeel is van Natuur Netwerk Nederland (NNN), per aanwijzing van de provincie Zuid-Holland;
  • De provincie constateert dat aanlanding van de brug waarschijnlijk zeer negatieve effecten met zich meebrengt en dat er “mitigatie- en compensatiemaatregelen” moeten worden genomen;

overwegende dat

  • Het college ecocide pleegt met vernietiging van de natuur in de Eschpolder;
  • Compensatie op basis van ‘stammetjes tellen’ of hectaren aan groenareaal achterhaald is, omdat dit geen uitspraak doet over behoud van de biodiversiteitsfunctie;
  • Échte natuurcompensatie daarentegen moet bestaan uit een volledige vervanging van bestaande natuurwaarden, vastgelegd in een inventarisatie door erkende stadsecologen;

verzoekt het college

  • Alle bestaande natuurwaarden te compenseren als natuurpolder De Esch wordt afgegraven voor een nieuwe stadsbrug;
  • De gemeenteraad op de hoogte te stellen op welke wijze de natuurcompensatie wordt uitgevoerd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Voorkom Oost en West in De Esch

Lees verder

Moties: Alle opties op tafel voor A.T.V. Kweeklust

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer