Moties: Alle opties op tafel voor A.T.V. Kweeklust


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de partiële herziening Omgevingsvisie – addendum Oostflank,

constaterende dat

  • In de plannen voor de Oostflank wordt voorgesteld de volkstuinen van A.T.V. Kweeklust aan het Toepad op te heffen;

voorts constaterende dat

  • Volkstuinvereniging A.T.V. Kweeklust in haar zienswijze op de plannen een alternatieve invulling van de gebiedsindeling aan het Toepad heeft voorgesteld waarin wonen, sporten en volkstuinieren naast elkaar kunnen bestaan;

overwegende dat

  • Maatschappelijke initiatieven zoals die van A.T.V. Kweeklust alle lof verdienen en op hun merites moeten worden bestudeerd;
  • Er nu geen enkele reden bestaat onomkeerbare keuzes te maken over de gebiedsindeling aan het Toepad;

verzoekt het college

  • Verschillende varianten voor de gebiedsindeling aan het Toepad op te stellen, met en zonder volkstuinvereniging A.T.V. Kweeklust;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Stop ecocide in De Esch met échte compensatie van natuurwaarden

Lees verder

Motie: Vergeet niet meneer, ook ik heb last van slecht weer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer