Motie: Steun aan Rotter­damse cultuur­sector


23 april 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Raadsvoorstel over Rotterdam gaststad voor het Eurovisie Songfestival (ESF) 2021,

constaterende dat

  • Het college zich bereid heeft verklaard voor de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam in 2021 opgeteld 22,2 miljoen euro uit te geven;
  • De kosten voor de gemeente Rotterdam 8,2 miljoen bedragen indien de gemeente Rotterdam zich nu terugtrekt als gaststad voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival in 2021;

overwegende dat

  • De maatregelen omtrent het coronavirus de cultuursector keihard hebben geraakt en diverse instellingen zich zorgen maken over de toekomst;
  • De forse investering in een eenmalig evenement als het Eurovisie Songfestival weinig tot niets toevoegt aan een bloeiend stedelijk cultureel ecosysteem, in tegenstelling tot al die Rotterdamse instellingen van klein tot groot die dag in dag uit programma aanbieden aan de inwoners en bezoekers van onze stad;

voorts overwegende dat

  • Compensatie vanuit het Rijk voor de cultuursector weliswaar de ergste pijn verzacht, maar bij lange na niet genoeg is om instellingen op de been te houden;

verzoekt het college

  • De overgebleven 14 miljoen euro van het gereserveerde bedrag voor de komst van het Eurovisie Songfestival eerlijk te verdelen over de instellingen in het Rotterdamse culturele veld, zowel binnen als buiten bestaande subsidierelaties;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen