Motie: Stads­pro­motie dek je met middelen voor stads­pro­motie


23 april 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Raadsvoorstel over Rotterdam gaststad voor het Eurovisie Songfestival (ESF) 2021,

constaterende dat

overwegende dat

  • De burgemeester met zijn uitspraak impliciet heeft gesteld dat we door de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam minder hoeven te doen aan ‘reguliere’ stadspromotie;
  • Een gedeelte van de subsidie aan Rotterdam Partners om die reden een uitstekende dekking biedt voor de lasten van het Eurovisie Songfestival;

verzoekt het college

  • Een dekkingsvoorstel te doen voor de lasten van het Eurovisie Songfestival met een gedeelte van de jaarlijkse subsidie voor Rotterdam Partners;
  • Dit voorstel te doen laten landen in de voorjaarsnota, waarbij de dekking van de lasten wordt verspreid over de komende jaren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Ontwikkelaars betalen mee aan transformatie metrostation Rijnhaven

Lees verder

Motie: Steun aan Rotterdamse cultuursector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer