Motie: Pak je verlies, accepteer gemaakte fouten


13 april 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 13 april 2023, ter bespreking van de inzet van mobiele camera-auto’s;

constaterende dat

  • De Rotterdamse politie een boete opgelegd heeft gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens als gevolg van ongeoorloofde inzet van mobiele camera-auto’s tijdens de coronacrisis, teneinde te controleren op naleving van het afstandscriterium van anderhalve meter;
  • Inzet van de mobiele camera-auto’s in samenspraak met de gemeente Rotterdam tot stand is gekomen;

voorts constaterende dat

  • De korpschef van de Rotterdamse politie heeft besloten in beroep te gaan tegen de boete’

overwegende dat

  • De Autoriteit Persoonsgegeven een weloverwogen besluit heeft genomen om deze boete op te leggen, omdat er voorafgaand aan de inzet van de mobiele camera-auto’s geen data protection impact assessment (DPIA) is opgesteld;
  • Privacyregels er niet voor niets zijn;

voorts overwegende dat

  • De boete hopelijk de opmaat kan vormen tot nieuwe inzichten bij de politie en de gemeente Rotterdam over eerbiediging van privacy in het handhaven van de regels, óók tijdens crisissituaties;

verzoekt het college

  • De korpschef te vragen de beroepsprocedure te staken en de boete te betalen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Start de Rotterdamse helingsfase van het slavernijverleden met een compassievolle houding

Lees verder

Motie: Wethouder stemt tegen rampzalig tramplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer