Motie: Schoon water met vuilfuik nieuwe stijl


1 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 juni 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota Samen SchoonR 2023-2026,

constaterende dat

  • De Vuilfuik een soort panty is bij een riooloverstort waarin afval blijft hangen, zodat het oppervlaktewater schoner blijft;
  • De gemeente van 2014 tot 2018 in de Boezemsingel heeft geëxperimenteerd met de Vuilfuik, daar kinderziektes aan het licht zijn gebracht en de gemeente destijds aankondigde in de toekomst een nieuwe pilot te willen uitvoeren met een verbeterde versie;

voorts constaterende dat

  • Rotterdam 334 riooloverstortpunten kent;
  • Bij heftige regenval ook straatafval in putten spoelt en via overstorten in het water komt;

overwegende dat

  • De initiatiefnemer van het concept ‘Vuilfuik’ een verbeterd concept heeft voorgesteld, waarop door de gemeente niet is ingehaakt;

verzoekt het college

  • In de looptijd van de nota Samen SchoonR een pilot uit te voeren met de verbeterde versie van de Vuilfuik en hierover te rapporteren aan de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Ban op plastic confetti

Lees verder

Motie: Bescherm de jonge Rotterdammers tegen hitte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer