Motie: Scenario C


23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van de toekomst van de stadscamping naar aanleiding van het voorstel tot afdoening van de motie-Van der Velden e.a. ‘Wakker worden op een wereldse stadscamping’,

constaterende dat

  • In de afdoening van de motie over ‘Wakker worden op een wereldse stadscamping’ drie toekomstscenario’s worden geschetst, waaronder scenario C dat inhoudt behoud van de stadscamping op de huidige locatie middels verkoop van het perceel middels een openbare aanbesteding of middels een langdurig nieuw huurcontract met een looptijd tot na 2035;
  • Een voornemen tot verkoop of verhuur aan de huidige exploitant kan worden gepubliceerd, binnen de contouren van het Didam-arrest;
  • Het college in de afdoening aangeeft te kiezen voor een ander scenario, te weten Scenario B dat inzet op behoud van de stadscamping tot 2035;

overwegende dat

  • De exploitant van de stadscamping geen investeringshorizon heeft zolang niet duidelijk is of de onderneming op de huidige locatie gevestigd kan blijven;
  • Het uitblijven van investeringen niet alleen effect heeft op de bedrijfsvoering van de stadscamping, maar ook de kwaliteit van de stadscamping als functie met maatschappelijke meerwaarde raakt;
  • Een voornemen tot verkoop of verhuur aan de huidige exploitant gerechtvaardigd lijkt, vanwege de particuliere investeringen voor het uitbaten van een stadscamping die in de loop der tijd zijn gedaan;

voorts overwegende dat

  • De locatie aan de Kanaalweg ideaal gelegen is in een groene omgeving met mooie grote bomen, op loopafstand van stedelijke voorzieningen en trekpleisters in ons toeristisch aanbod;
  • De stadscamping een goede toevoeging vormt voor de gebiedsontwikkeling die is voorzien aan de Kanaalweg;

verzoekt het college

  • Scenario C verder uit te werken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Maak participatie rond herinrichting Kanaalweg exemplarisch

Lees verder

Motie: Stadscamping ook na 2035

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer