Motie: Rotterdam wil een wethouder Dieren­rechten en Dieren­welzijn


16 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 juni 2022, ter bespreking van het debat over vaststelling van het aantal wethouders en de tijdsbesteding van de wethouders,

overwegende dat

  • Dieren intrinsieke waarde hebben en daarmee een belang om beschermd te worden;
  • De gemeente er voor alle inwoners van Rotterdam moet zijn, mens en dier;
  • Het verankeren van dierenrechten in gemeentelijk beleid ervoor zorgt dat overheidshandelen geen dieren schaadt, maar juist randvoorwaarden schept voor een goed leven;
  • Het recht van het dier een belangrijke toetssteen is voor de morele juistheid van overheidsbeleid, hetgeen de rol van de gemeente Rotterdam als hoeder van het dierenwelzijn versterkt;

verzoekt het college

  • Aan de te verdelen portefeuilles toe te voegen: Dierenrechten en Dierenwelzijn;
  • Uit haar midden een wethouder aan te wijzen die deze portefeuille als wethouder toevoegt aan de eigen functieaanduiding;

en gaat over tot de orde van de dag.

* Stemming vindt plaats in de raadsvergadering van 23 juni 2022.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: We roepen de biodiversiteitscrisis uit

Lees verder

Motie: Klimaat en biodiversiteit hand in hand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer