Motie: Klimaat en biodi­ver­siteit hand in hand


16 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 juni 2022, ter bespreking van het debat over vaststelling van het aantal wethouders en de tijdsbesteding van de wethouders,

overwegende dat

  • De klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis op dit moment aan de gang zijn, elkaar in stand houden en verergeren;
  • De massale uitsterving van soorten een direct gevolg is van de opwarming van de aarde;

voorts overwegende dat

  • Klimaatmaatregelen die ogenschijnlijk botsen met behoud en versterking van natuurwaarden een schijntegenstelling vormen, mits de verantwoordelijk bestuurder snapt welke beslissingen in het belang van zowel klimaat als biodiversiteit moeten worden genomen;

verzoekt het college

  • Aan de te verdelen portefeuilles toe te voegen: Biodiversiteit;
  • De wethouder verantwoordelijk voor het klimaatbeleid te verzoeken deze portefeuille toe te voegen aan de eigen functieaanduiding;

en gaat over tot de orde van de dag.

* Stemming vindt plaats in de raadsvergadering van 23 juni 2022.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Rotterdam wil een wethouder Dierenrechten en Dierenwelzijn

Lees verder

Motie: Bijzondere vergunningplicht bomenkap in alle beschermde stadsgezichten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer