Motie: Renovatie Boijmans van Beuningen niet ten koste van cultuur­budget


11 mei 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 mei 2023, ter bespreking van de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen,

constaterende dat

  • Kostenoverschrijdingen in het verschiet liggen bij realisering van de zogenoemde ‘ambitie’ in het renovatieproject van Museum Boijmans van Beuningen;

overwegende dat

  • Reeds voor een fors bedrag (€16,8mio.) geld is gevonden in het Integraal Huisvestingsplan Cultuur om de ambitie te financieren, als gevolg van de heilloze zoektocht naar externe financiering voor alles bovenop BasisPlus;
  • Voor het komende cultuurplan ook al geld (€4,4mio.) is afgesnoept om eenmalige lasten voor het renovatieproject te dekken in de begroting van de gemeente;
  • Er hierdoor onderaan de streep minder geld overblijft voor andere culturele instellingen in de stad of fatsoenlijke huisvesting voor die instellingen, dan wel kunstenaars en andere creatieven;

van mening dat

  • De bloeiende cultuursector in Rotterdam niet moet worden gekort voor opportunisme vanuit het stadhuis om zonder plan of visie geld te steken in de vernieuwbouw van Museum Boijmans van Beuningen;

verzoekt het college

  • Voor toekomstige dekking van additionele lasten in het renovatieproject van Museum Boijmans van Beuningen niet meer te putten uit het cultuurbudget, te weten geld voor het cultuurplan en het integraal huisvestingsplan cultuur;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen