Motie: Bedrijfs­leven op gepaste afstand


1 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 juni 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota Samen SchoonR 2023-2026,

constaterende dat

  • In de nota het voornemen staat om de samenwerking met Nederland Schoon te intensiveren op gebied van communicatie;
  • Nederland Schoon een initiatief is van de verpakkingsindustrie;

overwegende dat

  • Nederland Schoon in het verleden aantoonbaar onjuiste informatie heeft verspreid over de afbreektijden van materialen en ook vandaag de dag nog suggesties wekt ten aanzien van afbraaktijden die niet juist zijn;
  • Deze organisatie vijf jaar geleden in Rotterdam een pilot heeft uitgevoerd met flesjesbakken met het doel om uitbreiding van statiegeld niet te laten doorgaan, waarbij ondernemers en inwoners als deelnemer zijn geworven zonder het ware doel van het project te melden;
  • Veel gemeenten in het verleden communicatielijnen vanuit het verpakkende bedrijfsleven één op één hebben overgenomen, zo ook de gemeente Rotterdam, en dit de laatste jaren door toenemend bewustzijn deels is ontvlochten

van mening dat

  • De gemeente belangenorganisaties zoals Nederland Schoon met onafhankelijke blik en gepaste afstand moet beoordelen;
  • Behartiging van de publieke zaak bij de overheid ligt;

verzoekt het college

  • Over elke vorm van samenwerking met Nederland Schoon te rapporteren aan de Raad;
  • De Raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen te uiten over eventuele samenwerking, en zo nodig op te schorten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Renovatie Boijmans van Beuningen niet ten koste van cultuurbudget

Lees verder

Motie: Privacy ook bij de vuilcontainer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer