Motie: Stop dubbelop!


11 mei 2023

De gemeenteraad van Rotterdam bijeen op 11 mei 2023 ter bespreking van de ondersteuning van gedupeerde ouders in het Toeslagenschandaal,

constaterende dat

  • het college en de Raad al in de vorige periode op de hoogte waren dat er ouders van het toeslagenschandaal dubbel geraakt worden: door het handelen van het Rijk alsmede door het handelen van de gemeente[1];

overwegende dat

  • Men toen bij de eerste signalen al actie had moeten ondernemen om verdere schade te voorkomen bij Rotterdammers die al geschaad zijn/werden. Dit gedaan had kunnen worden door een onafhankelijke toetsing door het Integraal kennis Centrum (IKC) van de bekende gegevens binnen het systeem van de gemeente op de verschillende afdelingen zoals W&I, Wmo, Jeugdzorg, Armoede en Schuldhulpverlening en ouders gedupeerd door het toeslagenschandaal;
  • Het college en de Raad dit niet gedaan hebben. We nu anderhalf jaar verder nog steeds signalen ontvangen dat mensen dubbel gedupeerd worden;
  • De gemeentelijke ombudsvrouw en de kinderombudsvrouw dit ook benoemen. Ook benoemen zij dat de beleidsmatige weg een doodlopende weg is en er beleidsmatig andere keuzes gemaakt moeten gaan worden;
  • We ondertussen weten dat het schandaal zich niet alleen beperkt tot kinderopvangtoeslag maar ook huurtoeslag en zorgtoeslag. Dit betekent dat de groep dubbel gedupeerden nu onvoldoende inzichtelijk is;
  • Het voor de invulling van het beleid ter ondersteuning van de gedupeerden van het toeslagenschandaal, in de breedste zin, van belang is om te weten hoe groot de groep is, op welke gebieden ze vastlopen, welk handelen van de gemeente hiervoor verantwoordelijk is en welke beleidsmatige veranderingen we hierin moeten gaan doorvoeren;
  • Dit effect heeft op het gemeentelijk budget en het van belang is om inzichtelijk te hebben wat het beleidsmatig effect van de nu uitgevoerde ondersteuning de gemeente kost en oplevert;

verzoekt het college

  • Een toetsing uit te voeren door het IKC met betrekking tot ouders gedupeerd door het toeslagenschandaal, Rotterdammers gedupeerd door de zorg- en huurtoeslag in combinatie met andere domeinen zoals W&I, armoede en schuldhulpverlening, Wmo en Jeugdzorg;
  • Een gedetailleerde kosten/batenanalyse te maken van de huidige geboden ondersteuning;
  • De raad hierover te informeren en naar aanleiding van de uitkomsten in gesprek te gaan;

en gaat over tot de orde van de dag.

[1] Zie de schriftelijke vragen gesteld door SP raadslid A.J. Van Zevenbergen d.d. 10-06-2021 en de insprekers in commissie Werk & Inkomen d.d. 22-12-2021


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Lees verder

Motie: Renovatie Boijmans van Beuningen niet ten koste van cultuurbudget

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer