Motie: Raad schrijft mee aan opdracht­ver­strekking foren­sisch onderzoek


14 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 december 2023, ter bespreking van het debat over ‘Is dit de nieuwe bestuurscultuur?’,

constaterende dat

  • Het college heeft besloten een opdracht tot forensisch onderzoek naar fraude en corruptie binnen de ambtelijke organisatie te verstrekken aan een nader te bepalen accountancykantoor;
  • De opdracht nog moet worden verstrekt;

overwegende dat

  • Fraude en corruptie zeer ernstig zijn en negatief afstralen op de stad Rotterdam en daarmee op de gemeenteraad;
  • De gemeenteraad moet werken op basis van vertrouwen van de Rotterdammers dat wij de publieke zaak zo goed mogelijk behartigen;
  • De nog nader te verstrekken opdracht recht moet doen aan het herstellen van het vertrouwen dat door de schijn van fraude en corruptie is geschaad;

verzoekt het college

  • De concept-opdracht voor te leggen aan de gemeenteraad alvorens deze te verstrekken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Maak van buitendijks wonen een succes voor iedereen

Lees verder

Motie: Stadsnatuur maken met de stadsbrug

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer