Motie: Geen aanvragen voor onthef­fingen


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • Het college bij monde van de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn heeft gesteld dat er mogelijk bij de provincie Zuid-Holland ontheffingen worden aangevraagd voor het afschieten van dieren die in Rotterdam in het wild leven;

overwegende dat

  • Het afschieten van dieren immoreel is en bovendien nutteloos, omdat dierpopulaties zo groot zijn als dat de beschikbare hoeveelheid voedsel toelaat;

verzoekt het college

  • Geen ontheffingen aan te vragen bij de provincie Zuid-Holland voor het afschieten van dieren die in het wild leven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Proef met subsidiebeschikking voor proefdiervrije evenementen

Lees verder

Motie: Mogelijkheden voor samenwerking met wildopvang Delft

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer