Motie: Peuterbad, strandbad en strand aan Kralingse Plas geen festi­val­terrein


4 juli 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Beleidskader Evenementen 2019,

constaterende dat

  • De gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk in haar gevraagd advies over het evenementenbeleid heeft geadviseerd het peuterbad, strandbad en strand aan de Kralingse Plas uit het locatieprofiel Kralingse Bos Westzijde te halen, aangezien het hier gaat om gemeentelijke voorzieningen;

overwegende dat

  • Rotterdammers recht hebben op het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en langdurige afsluiting door toedoen van festivals hier afbreuk aan doet;

verzoekt het college

  • Het peuterbad, strandbad en strand aan de Kralingse Plas uit het locatieprofiel Kralingse Bos Westzijde te halen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen