Motie: Opvangplek voor slacht­offers huiselijk geweld met huis­dieren


27 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 27 juni 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het beleidskader ´Bouwen aan een toekomst zonder geweld´,

constaterende dat

 • Er een cirkel van geweld bestaat tussen enerzijds huiselijk geweld en anderzijds dierenmishandeling, waarbij het huisdier als wapen en chantagemiddel wordt gebruikt;
 • Slachtoffers van huiselijk geweld gemiddeld een jaar langer in een geweldsituatie blijven omdat ze nergens met hun huisdier terecht kunnen;
 • Volgens onderzoek van het International Fund for Animal Welfare (AFAW):
  • 33% van de (ex-)partners gedreigd heeft het huisdier iets aan te doen.
  • 55% van deze groep het dier daadwerkelijk meerdere keren heeft mishandeld.
  • 11% van de (ex-)partners het dier heeft gebruikt om de vrouw of haar kinderen te verwonden.
  • 41% van de vrouwen eerder gevlucht zou zijn wanneer ze het huisdier mee kon nemen;

overwegende dat

 • Een grote stad als Rotterdam een divers opvangarrangement voor slachtoffers van huiselijk geweld moet hebben;
 • Een opvangplek voor slachtoffers van huiselijk geweld (mens en dier) een zeer effectieve en doelmatige investering blijkt voor het ten einde brengen van een geweldsituatie;
 • Al diverse voorbeelden in het land zijn waar een zogenoemd blijf-van-mijn-dierhuis goed in de praktijk blijkt te werken;

verzoekt het college

 • In Rotterdam een opvangplek te realiseren waar slachtoffers van huiselijk geweld met hun huisdier terecht kunnen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Effecten tegenprestatie op de gezondheid in kaart

Lees verder

Amendement: Openbare verkoop van dieren aan banden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer