Motie: Effecten tegen­pres­tatie op de gezondheid in kaart


27 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 27 juni 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het beleidskader Participatiewet 2019-2022 ‘Mensenwerk’,

constaterende dat

  • De tegenprestatie iets terugverlangt van bijstandsuitkeringsgerechtigden en daarvoor het stopzetten of korten van de uitkering als handhavingsinstrument hanteert;

overwegende dat

  • Rotterdammers stress en angst ervaren dat hun bijstandsuitkering wordt stopgezet of gekort als ze niet kunnen voldoen aan de tegenprestatie;
  • Stress en angst bij uitkeringsgerechtigden mogelijk leiden tot het maken van ongezonde keuzes op de gebieden van consumptie, roken of seksuele gezondheid, aangezien financiële schaarste op de loer ligt;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken wat de effecten van de tegenprestatie in de Rotterdamse Participatieverordening zijn op de gezondheid van bijstandsuitkeringsgerechtigden;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Groene aankleding van de stad

Lees verder

Motie: Opvangplek voor slachtoffers huiselijk geweld met huisdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer