Motie: Geen reor­ga­ni­satie bij educatie Dier­gaarde Blijdorp


15 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsvoorstel over verlenen noodsteun aan Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde,

constaterende dat

  • Het tekort aan geld in de bedrijfsvoering van Diergaarde Blijdorp deze organisatie ertoe brengt functies te laten vervallen die afhankelijk zijn van bezoekersstromen;
  • Diergaarde Blijdorp noodsteun van de gemeente Rotterdam beschouwt als een verplichting om haar bedrijfsvoering te hervormen en om te reorganiseren, onder meer op de afdeling educatie;

voorts constaterende dat

  • Diergaarde Blijdorp jaarlijks een subsidie van de gemeente Rotterdam ontvangt voor het verzorgen van een educatief programma voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs;

overwegende dat

  • Verminderde bezoekersstromen juist een kans vormen voor Diergaarde Blijdorp om het educatieve programma voort te zetten op scholen en in een digitale omgeving, zonder gebruik te maken van levende dieren;

verzoekt het college

  • In de voorwaarden voor het verstrekken van de noodsteun op te nemen dat Diergaarde Blijdorp haar educatieve programma in stand houdt en hierop niet bezuinigt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Geen euthanasie van dieren door de coronacrisis

Lees verder

Motie: Opvang van ex-proefdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer