Motie: Openbaar groen voor openbaar groen in eigen wijk of buurt


13 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 juni 2019, ter bespreking van 'In het offensief voor een groener Rotterdam',

constaterende dat

  • Tot eind 2021 twintig hectare groen wordt toegevoegd;
  • Het college zelf bepaalt waar in de stad het groen wordt toegevoegd;

overwegende dat

  • Het openbaar groen erg belangrijk is voor natuur- en groenbeleving in een grootstedelijke omgeving;
  • Afname van het openbaar groen in de eigen wijk of buurt leidt tot verschraling van de leefomgeving van Rotterdammers;

verzoekt het college

  • Het areaal aan openbaar groen in de eigen wijk of buurt op peil te houden, indien een ruimtelijke ontwikkeling leidt tot herinrichting van de buitenruimte;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen