Motie: Ook groen voor parti­ci­pa­tiearme wijken


13 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 juni 2019, ter bespreking van 'In het offensief voor een groener Rotterdam',

constaterende dat

  • Het college met het programma ‘Rotterdam gaat voor groen’ in haar vergroeningsopgave van de stad veel ruimte overlaat aan bewonersparticipatie;

overwegende dat

  • Bewonersparticipatie in de diverse wijken van Rotterdam nogal kan verschillen;
  • ‘Participatiearme’ wijken binnen het huidige collegebeleid momenteel minder kans hebben op nieuw groen dan ‘participatierijke’ wijken;

van mening dat

  • Elke Rotterdammer recht heeft op een groene leefomgeving;

verzoekt het college

  • Gedurende de looptijd van het groenprogramma in elke wijk te evalueren welk aandeel van de twintig hectaren aan nieuw groen worden toegevoegd;
  • Een eerlijke spreiding van het toegevoegd groen over de wijken te bewerkstelligen indien uit de evaluatie blijkt dat dit niet gebeurt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Openbaar groen voor openbaar groen in eigen wijk of buurt

Lees verder

Motie: Vergroen de stenen vlakte van het Handelsplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer