Motie: Juri­dische toets business case Feyenoord City


13 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het debat over 'Op weg naar sterfhuisconstructie van Stadion Feyenoord?',

constaterende dat

  • De hernieuwde business case voor het plan van Feyenoord City op een aantal punten is gewijzigd en hiermee op gespannen voet staat met voorwaarden 9.4 en 9.6 uit de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City;

overwegende dat

  • De second opinion van de hernieuwde business case heeft nagelaten de inpasbaarheid op de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City te toetsen op juridische haalbaarheid;

van mening dat

  • Een betrouwbare overheid ervoor zorgt dat de besluiten die zij neemt, worden uitgevoerd;

verzoekt het college

  • De hernieuwde business case van Feyenoord City juridisch te toetsen op de voorwaarden in de gemeentelijke positie ten aanzien van dit plan;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Duurzaamheidscertificaat voor toekomstig onderkomen van Feyenoord

Lees verder

Motie: Openbaar groen voor openbaar groen in eigen wijk of buurt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer